Úvod do herbáře

Seznam všech léčivých bylin v Čechách a na Moravě buď volně v přírodě rostoucích neb i v zahradách pěstovaných, jichž se v domácnosti jako léku upotřebovalo a některých až posud upotřebuje, s udáním, proti kterým nemocem a jakým způsobem se jich užívá, jak u lidí, tak i u dobytka, který čas pro lékárny se sbírají, jakož i k čemu v hospodářství a průmyslu užitečný jsou.

Květina dne:

Drchnička
Druhdy se potřebovala v lékařství. Drchničku s červeným květem nazývali
kuřímor samec, s modrým květem kuřímor samice. Více zde.

Nemoc dne:

Rýma – latinsky Rhinitis
Mimo jiné se léčila Drchničkou, viz. výše a dále těmito bylinami:
Koryandr setý a Zeměžluč obecná
Jedná se o zánětlivé onemocnění nosní dutiny a její sliznice. Nemoc omezuje průchodnost nosu tím, že zduří nosní sliznice. Projevem je hlenovitý výtok z nosu. Rýma se přenáší kapénkami nejvíce dva až tři dny po onemocnění.
Podle lidového rčení neléčená rýma trvá týden, léčená 7 dní. Proč ale rýmě neulevit výše uvedenými bylinami.

Bylinkové kapky Vironal