Drchnička

Drchnička rolní, kuří mor, Anagalis arvensis. Gauchheil

Lodyha od dolejška rozkladitě větevnatá, 4hranná. Listy vstříčné neb po 3 v předenu, přisedlé, vejčité neb podlouhlo-vejčité. Květy úžlabní dlouhostopečné, s plodem nazpět ohnuté. Úšty kališní kopinaté. Úšty korunní z předu zubaté a hustě žláznato-brvité, červené, pletní neb zřídka bílé, aneb tytéž skoro bezžlazné pouze zubaté a modré. Bylina jednoletá 8-16cm. Kvete od června do září. Roste na polích, rolích, záhonech.

  • Drchnička druhdy se potřebovala v lékařství. Drehničku s červeným květem nazývali kuřímor samec, s modrým květem kuřímor samice.
  • Šťávou ze samce natírali řiť, aby tok zlatých žil se spustil, šťávou ze samice pak aby se zastavil; též natírali řiť šťávou ze samice, aby vyšlé neb vychlípené střevo do těla nazpět se vtáhlo, kdežto naopak šťáva ze samce střevo prý vytahovala (Mathioli.) Z toho lze viděti, na jakém stupni tenkráte lékařství bylo.
  • Víno s natí vařené pilo se proti kamenu, zácpě jater a vodnatelnosti, též při uštknutí hadem a pokousání psem, při čemž se i rány tím vínem nebo i šťávou z čerstvé natě vymývaly.
  • Zvařená drchnička přikládala se na hnisající a rozžírající se vředy, na borké otoky, na rány vůbec, aby se nezanítily; s jedlovou pryskyřicí prý i třístky, bodláky a jiné do těla vražené věci vytahovala.
  • Štáva do nosu vpravená zastavovala rýmu, s medem smíšená a do uší vetřená sloužila k zesílení a objasnění zraku.
Bylinkové kapky Vironal