Zábělník

Zábělník bahenní, pětilístek červený, Comarum palustre, Blutauge, rothes Fünffingerkraut

Listy zpeřené, 5-četné, někdy 7-četné, nejhořejší 3-četné; lístky podlouhlé, ostře pilovité, vezpod sivé, na žilách plstnaté. Kalich krvavě naběhlý, jeho úšty vejčito-kopinaté, za plodu zveličelé, plátků hnědonachových mnohem větší. Bylina mnoholetá 30-60cm. Kvete v červnu a červenci. Roste na bařinách, rašelinách rybničných a horských poloh.

  • Štáva z mladého kořene užívala se proti chorobám plic a jater, jakož i co protijed při otrávení.
  • Víno s kořenem vařené se odporoučelo píti proti žloutenicí; odvar s vodou neb kyselým vínem proti úplavici červené, chrlení krve a krvotokům rozličným; odvar listů proti zimnici studené a psotníků.
  • Proti uvedeným nemocem připravovala se z kořene též pálená voda a extrakt.
  • Voda s kořenem vařená sloužila za kloktadlo proti zubů bolení, chraptivosti, vředům a poranění v ústech a krku.
  • Kořen v octě vařený přikládal se na vole, tvrdé nádory a prašiviny. Listy s medem a solí smíšené dávaly se na rány, píštele hnisající a mokvající vředy.
  • Víno, ve kterém nať v měděné nádobě močena byla, natíralo se před spaním kolem krhavých očí.
  • Pálenou vodou natíraly se třesoucí se údy a čelo při krvácení z nosu.
  • Kořen s octem vařený přikládal se na rakovité vředy.
  • Zábělník může se potřebovati k vyděláni kůže; kořen dává též barvu červenou, avšak méně dobrou.
Bylinkové kapky Vironal