Tamaryšek

Tamaryšek obecný, tamaryšk pravý, židovinník tuhý, Tamarix neb Myricaria germanica. Mirikarie, Tamarischken

Větve prutovité. Listy malé, vřesovité, šedozelené, podlouhle čárkovité, strechovitě se kryjící. Květy v konečných, dosti hustých, dlouhých hroznech; plátky růžové, dlouho vytrvalé. Keř 1-2m. Kvete v červnu. Roste podle potoků i řek.

  • Odvar z kůry nebo i z plodů odporučoval se k pití proti chrlení krve, přílišné čmýře (menstruaci), zimnici, žloutenici a uštknutí hadem.
  • Odvar listí s vínem užíval se proti oduření sleziny.
  • Zevně přikládaly se plody na opuchliny a nádory, odvar sloužil k vyplakování úst proti bolení zubů a k sedací lázni k zastavení přílišné čmýry.
  • Malé větvičky v octě vařené přikládaly se na oduřelou slezinu.
  • Popel z dříví tamaryškového zasýpal se na hnisající a mokvající vředy, k jich vysušení a zahojení.
  • Luhem tamaryškovým umývala se hlava, aby vši a hnidy pošly.
  • Tamaryšek potřeboval se za starých časů též v lékářství, nyní přišel však úplně k zapomenutí.
  • Z větví rovných zhotovují se trubky k dýmkám; kůru možno upotřebit k vydělávání koží; rozhy listnaté dávají někde do piva místo chmele.
Bylinkové kapky Vironal