Zimoléz neb kozí list

a) Kozí list obecný, růže z Jericha, lilium lesní, Lonicera caprifolium, Geissblatt, Jelängerjelieber, durchwachsene Lonicere
Kmen popínavý a opletavý. Vrcholíčky 3-2 květé v úžlabí vstříčných listů přisedlé, tudíž květy jako v přeslenech neb strbouli. Kraj kališní na plodu stálý. Listy okrouhlé eliptičné, vezpod nasivělé, na kvetoucích větévkách hoření po 2 srostlé; v jich paždích květy jako přeslenaté, nejhořejší strboulovitě nahloučené. Koruny nejprv nachové, pak růžové a žlutavobílé, lysé, vonné. Bobule šarlatové. Keř, 3-6m vysoký. Kvete v květnu a červnu. Roste na keřnatých kopcích, zvlášt na vápně, v křovích a plotech, krom toho v zahradách pěstován.

b) Kozí list německý, kozí list, růže z Jericha, Lonicera periclymenum, Caprifolium periclymenum, Deutsche Lonicere, Geissblatt
Podobný předešlému. Listy však jsou všecky oddělené, řapikaté. Vrcholíčky v úžlabí listenů v konečný strboul sestavené. Koruny žlutavobílé a listeny silně žláznato-srstnaté. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Bývá v sadech pěstován.

 • Listy jsou chuti perné a ostré.
 • Dříví, listy, květy a bobule pudí na moč, tak že někdy i krev se objeví. Dříve se odporučovaly proti dýchavičnosti.
 • Štáva z listí vytlačená na rány přiložená prý je čistí a zaceluje. Svařenina z nich slouží ke kloktání proti zánětu mandlí. Voda přes květy pálená má se za užitečnou proti zánětům očí.
 • V posledních 3 způsobech až posud lid na venkově velmi často kozího listu upotřebuje.

c) Zimolez obecný, zimolýz, zimolejz, zimoláz, Lonicera xylosteum, Gemeine Lonicere, Hundskirsche, Brechweide, Beinholz
Stopka květonosná asi zdélí květů. Listeny čárkovito-šidlovité, zdélí neb delší semeníka. Listy vejčité neb eliptičné, špičaté neb zašpičatěné, po obou stranách jak stopky květní roztroušeně pýřité, vespod bledší. Kališní úšty vejčité. Koruny žlutavě bílé. Bobule červené neb žlutavé. Keř do 8m. Kvete v květnu a červnu. Roste ve světlých hájích, na obrostlých stráních, v plotech a křovištích podle lesů.

 • Rusové z dříví zimolezu obecného sestupujícím puzením vydobývají přiboudlinu neboli olej černý, hustý, kterým studené otoky natírají a velmi jej chválí.
 • Také proti jakýmkoli znečistění krve vnitř užitý za prospěšný mají, též v rozličných případech příjice v kurdějích a ve svrabu za působilý lék ho vydávají.
 • Bobule počišťují a vrhnutí způsobují.
 • Kozí list obecný a německý zvláště oblíben jest u zahradníků; ohebné a dlouhé větve jejich dají se proplétati a pnouti po besídkách, zdích, stromech atd.
 • Ku konci květnu a v červnu vynikají ozdobné květy, které zvláště času večerního líbeznou vůni vydávají. Ten čas není radno v besídkách spáti nebo květy ve světnici přes noc míti, neb silnou vůní svou pitomost, mrákoty a mdloby způsobiti mohou.
 • Oba keře rozmnožují se velmi snadno odnožemi, hřízenicemi; vyžadují půdu ani příliš výslunnou ani velmi stinnou; zimu snášejí dobře, a třebas kmeny zmrzly, zůstávají kořeny neporušeny.
 • Dříví zimolezu obecného je velmi tvrdé a pevné, krásně žilnato-žíhané, zažloutlé, avšak málokdy dosti silné. Z prutů dělají se nabijáky, cvočky a jiné menší věci.
 • Uhlí k přípravě střelného prachu má býti výborné.
 • Včely z květu mnoho medu sbírají.
Bylinkové kapky Vironal