Náprstník červený !!! JEDOVATÝ !!!

Náprstník červený, Digitalis purpurea, Fingerhut

Lodyha a rub listů vejčitých až vejčito-kopinatých, vroubkovaných hedvábitě šedoplstnaté. Úšty kališní vejčité, tupé, hrotité. Koruny nachové neb bílé. Bylina dvouletá 0,3-1,5m. Kvete v červnu až do října. Pěstuje se v zahradách.

!!! Příznaky požití náprstníku jsou: Obličej je naduřelý, nachovité barvy, očí červených a rtů modrých; zorničky očí jsou nápadně rozšířeny neb zvětšeny; silná horečka, blbé usmívání, ospalost, škrcení v krku, nesmírná žízeň, obtížné močení, mrtvice !!!

Bylinkové kapky Vironal