Dub

a) Dub zimní, drnák, zimák, zimnák, Quercus sessiflora, Traubeneiche.
b) Dub šipák, Quercus lanuginosa
c) Dub letní, křemelák, letnák, Quercus pedunculata, který roste v lesích, hlavně v nižších polohách.

Listy dlouhořapičné, dospělé, vezpod pýřité až huňaté, v řapík klínovitě sbíhavé neb dole široce a mělce vykrojené. Plody na stopce kratičké úžlabní. Strom. Kvete v květnu. Roste v lesích. Duby dosahují stáří až 1000 let.

  • Kůra ze všech kmenů uzavírá v sobě mnoho třísloviny a kyseliny duběnkové, a proto slouží co lék svírající; že však je těžko stravitelná, užívá se jí obyčejně jenom zevně, v odvaru po 40-70gr. K obkladům, vystřikování a sice proti výklopu pošvy, dělohy a konečníku, bělotoku, nádorkům zlaté žíly, městkám, průtrži; nebo co kloktadla proti trvalé ochablosti čípku, zánětu mandlí a jiným nemocem ústním a hrdelním, nebo ke koupeli při všeobecné slabostí svalů a ochablosti kůže.
  • Podobně jako kůra účinkují, avšak mnohem silněji, též duběnky, výrostky to na listech kulovaté.
  • Žaludy usušené, oloupané, pak upražené a hned na prášek roztlučené, vaří a píjí se jako káva, zvláště co lék proti úbytu, křivici a krtícím u dětí, dále i proti počasným běhavkám, bělotoku, bezsilným krvotokům dělohy a jiným, se všeobecnou slabostí těla spojeným nemocem.
  • Kůra a žaludy v lékárně jsou na skladě; kůra se sbírá v březnu a dubnu, žaludy v srpnu.
  • Dříví z dubů jest velmi pevné a trvanlivé, hodí se k zhotovení rozličného nářadí a ku stavení; méně k pálení a dělání uhlí.
  • Kůra z větví a mladších kmenů jest nejlepší k dubení kůží.
  • Žaludy jsou nejhlavnější pokrm vepřového dobytka.
  • Duběnky, kulovaté to hladké výrostky na listech jsou v bavířství a k přípravě inkoustu velmi vážené.
Bylinkové kapky Vironal