Libeček

Libeček lékařský, libeček, apich veliký, vlstek, Levisticum officinale, Ligusticum levisticum, Liebstöckel

Lodyha oblá, rýhovaná. Listy dolení 2 krát zpeřené; lístky kosníkově vejčité neb klínovito-podlouhlé, často 2-3 laločné, stříhano-zubaté. Lístky obalu a obalíčků mnohé, kopinaté, bělomázdřitě obroubené. Plátky bledožluté. Bylina mnoholetá l,3-2m. Kvete v červenci a srpnu. Pěstuje se v horách vedle obydlí.

  • Kořen byl za starých časů odporučován co lék pot a čmýru vyvádějící a na moč ženoucí, zvláště při vodnatelnosti. Účinkuje tak jako Anjelika i může ve všech tam udaných nemocech a v téže dávce se užívati.
  • Ve zvěrolékařství posud je kořen oblíben.
  • Pro lékárnu sbírá se kořen v březnu a dubnu.
Bylinkové kapky Vironal