Mák !!! NEBEZPEČNÝ !!!

a) Mák vlčí, pleskanec, ohníček, tleskanec, panenka, Papaver rhoeas, Wilder Mohn, Klapperrose
Úkrojky listů vícekrát stříhano-zubaté. Stopky květní s odstálými chlupy. Blizna nízko kuželovitá, se 7-14 po krajích se kryjícími laloky. Nitky tyčinek nitkovité. Paprsky bliznové nízké, úzké, v prostřed terče bliznového nesplývající. Tobolky 3 lysé, opakvejčité. Květ šarlatový. Bylina dvouletá, ozimá 30-60cm. Kvete v květnu, červnu a červenci. Roste na rolech, cestách a rumištích.

 • Nať a vesměs celá rostlina mezi prsty třená vydává nepříjemný zápach makový.
 • Od dávna se má za rostlinu omamující, bolesti utišující a kašel usnadňující. Z té příčiny dává lid květy jako thé nebo syrup z nich připravený nemocným.
 • Dosti často nerozumné matky a chůvy svařují makovice dětem křiklavým, aby spaly, čímž však děti zpitomí a často i po celý věk zvláště na duchu chory zůstanou.
 • Makovice jsou mnohem mocnější a škodlivější nežli květ a nať.
 • Květy máku vlčího sbírají se pro lékárnu v červnu; makovice v červenci.

Pod stejnými prostonárodními jmény jako mák vlčí, znám je také
b) mák polní neb rolní (papaver argemone) s květy vodnatě krvavými a
c) mák pochybný neb malokvětý, (papaver dubium) s květem šarlatovým.

 • Oba rostou na polích, kopcích a ladách písečných, mají slabší, tenší lodyhy a menší květy i makovice. Květy účinkují tak jako květ máku vlčího.

Mnohem silnější a nebezpečnější jako lék jest
d) mák setý neb snodárný (papaver somniferum), který se u nás seje, a v ohledu hospodářském i řemeslnickém velmi užitečný jest.

 • Vůbec známo, že mák k nádivkám do buchet a koláčů se tluče, tře s mlékem, cukrem, syrupem nebo medem míchá, na vdolky, housky, rohlíky surový se sype a k rozličným moučným pokrmům pro chuť se přidává.
 • Olej z máku dobře upravený je lepší nežli olej olivový nebo dřevěný a slouží k omaštění jidel.
 • Z máku bílého, černého i šedého vydobytý olej má tu dobrou vlastnost, že zimou nestydne; hoře čadí sice víc než jiné oleje, za to však zápachem méně obtěžuje, ostatně se k pálení málo užívá, proto že je mnohem dražší. Tím více slouží k malování, k připravováni pokostů mastných, k černidlu tiskařskému, tmelům čili kytům vodou neproniknutelným. Pro malíře s olejovými barvami obzvláště se hodí, proto že rychle schne a nežloutne.
 • Rmut neboli záboj usušený a roztlučený dává vodou navlhčen velmi pevný tmel.
 • Rmut po vytlačení oleje zůstávající slouží též ke krmení dobytka.
 • Ptáci rádi semeno makové žerou.
 • Prázdné makovice a nať suchá k pálení a ke stlaní užitečné jsou, ku stelivu však se rozsekávají, aby tím lépe hnily.
 • V lékařství potřebuje se květ máku, nať, makovice nezralé, štáva z nati a makovic zelených (opium). Z nich se připravují rozličné léky, kterými však jediné zkušený a opatrný lékař může prospěti, kdežto nikdo jiný by se neměl osměliti makovinu vůbec podávati.
 • V některých krajinách hledí nezkušené matky nemluvňátka ukonejšiti tím, že jim dávají napíti se odvaru z makovic (capita papaveris somniferi). Dítko po tomto léku sice usne, avšak některé více se neprobudí, poněvadž odvar tento zvláště na slabší organismy rozrušeně působí. Za příčinou tou upozorňují se lékaři, lékárníci a majitelé závodů materiálních a obecní starostové na škodlivý druh tohoto odvaru s doložením, že před úplným dozráním posbírané, zavité a nezralým mákem naplněné makovice nesmějí se sušené ani samotné, ani k jinému thé přimísené prodávati, poněvadž nápoj z nich připravovaný jest silně omamující.
 • Lék tento smí býti prodáván jedině a výhradně na předpis oprávněného lékaře, a v tomto případě smí ho prodali jedině lékárník a žádný jiný obchodník neb materialista. Obmezení prodeje tohoto bude při příští revisi lékárnické taxy vyznačeno + na znamení, že jest lék tento jedovatým.
 • Zároveň upozorňují se pomocnice ku porodu, aby nejen nikdy neradily k užívání odvaru takového, nýbrž aby nezkušené matky před užíváním léku toho varovaly.
Bylinkové kapky Vironal