Oměj !!! JEDOVATÝ !!!

Oměj, Aconitum, Eisenhut


Mezi lidem obyčejně „šalamounek, zlý mníšek neb mordovník jmenován. Roste na vysokých horách, v zahradách, pak se pro ozdobu všude pěstuje a každému známý je květem obyčejně modrým, přilbici podobným, který na konci 0,-1m vysoké, tlusté, po celé délce tmavozelenými listy porostlé lodyze v jednoduchý hrozen upraven je.

Známé druhy oměje u nás jsou:

Oměj šalamúnek, šalamounek, zlý mníšek, mordovník. Aconitum napellus
Lodyha ztuha přímá; listy tuhé, přitloustlé, trochu leské. Květ modrý, tmavě fialový, pořídku světlý neb bílý.

Oměj modrý – jména prostonárodní předešlého, Aconitum variegatum neb camarum
Lodyha přímá neb popínavá; listy neleské, dosti hebké. Hrozen doleji listnatý. Přilba vysoko klenutá. Plátky na nehtu rovném přímé neb šikmo nakloněné, stropu přilbového namnoze nedosahující, ostruha silně hákovitá. Květy modré.

Oměj pravý, Svolina, ostatní jména prostonárodní prvního, Aconitum Stoerkianum
Listy leské. Hrozen sotva listnatý. Přilba nížeji klenutá, širší a kratší než u předešlého. Plátky na obloukovitém nehtu nahnuté, stropu přilbového dosahující; ostruha slaběji hákovitá. Květy modré.

Oměj žlutý
Hrozen dosti hustý. Přilba kališní válcovito-kuželovitá. Ostruha z kápovitých plátků spirálně stočená. Květy bledožluté.

Jmenované byliny jsou vesměs mnoholeté, 0,3-1,5m vysoké. Kvetou v červenci a srpnu, rostou ve světlých hájích, na horských stráních a bývají v zahradách pro okrasu pěstovány.

!!! Užije-li někdo oměje, objeví se následující příznaky: palčivé bolesti v celém zažívacím kanálu, zvláště škubání a řezání v životě, necitelnost kůže, vrhnutí, krvavé stolice, ku konci ztráta řeči, křeče, strnutí, blouznění, šílenost, studené poty, ochrnutí, a konečně po dlouhých bolestech smrt !!!

Bylinkové kapky Vironal