Třemdava

Třemdava bílá, třevdava, třemdala, jesenka, Dictamnus albus, Diptam

Listy lichozpeřené, 6-8jařmé; lístky eliptičné neb podlouhlé, drobně zubaté, průsvitavě tečkované. Hrozen prodloužený, doleji složitý, žláznatý. Koruny světle růžové, nachově pruhované, zřídka bílé. Bylina mnoholetá 0,3-1m. Kvete v květnu a červnu. Roste na keřnatých stráních, v hájích.

  • Květ a celá nať zapáchá silně, dosti příjemně.
  • Kořen její býval druhdy v lékařství oblíben a odporučován zvláště proti křečím a vodnatelnosti, obyčejně v prášku po 1-2gr dvakrát neb třikrát za den.
  • Nyní po něm se nikdo neptá.
  • Pro ozdobu v zahradách se pěstuje.
Bylinkové kapky Vironal