Žlutucha

a) Žlutucha menší, žlutucha, Thalictrum minus, Kleinere WiesenrauteLodyha a listy lysé. Hlavní úkrojky listů ostrými úhly odstálé; lístků mělčeji vroubkovaných,...

Zemědým

Zemědým lékařský, routička, rutka polní, zemská pára, routička pospolitá, Fumaria officinalis, Gemeiner Erdrauch Kališní lístky vejčito-kopinaté, 3-krát kratší ...

Trnka

Trnka, trn, trnky, Prunus spinosa, Schlehe, Schlehdorn, Schwarzdorn Větévky z mládí pýřité neb plsťnaté, v stáří lysé. Listy pilovité, vezpod v úžlabičkách žil ...

Tykev

a) Tykev obecná, turek, Cucurbita pepo, KürbisListy srdčité, mělce uhlatě 5-laločné. Úponky rozvětvené. Plod kulatý neb elipsoidický, hladký. Květy velké, žlout...

Šťovík

Šťovík tupolistý, šťovík koňský, pletich, Rumex obtusifoliu, Waldampfer, Grindwurzel Větve přímo odstálé. Listy dolejší a prostřední vejčité neb podlouhlé, u zp...

Svlačec

a) Svlačec rolní, svlačec, sladčec, Convolvulus arvensis, AckerwindeListy vejčité až čárkovité, dole střelovité neb hrálovité, od květu oddělené. Tobolka 2-chlo...

Svízel

a) Svízel obecný, přítula, deryzka, Galium aparine, KlebekrautListy po 6-9, široce opakkopinaté neb čárkovito-kopinaté. Vrcholíky delší podpůrního listů, na kon...

Světlice

Světlice barvířská, šafrán planý, Carthamus tinctorius, Saflor, wilder Safran Lysá. Listy tuhé, žilnaté, podlouhlo-vejčité, trnitě zubaté. Úbory velké, s květy ...

Stračka

Stračka polní, ostrožka polní, svalník královský, kozí bradka, rytířská ostruha, Delphinium consolida, Rittersporn Listy mnohodílné s úkrojky čárkovitými. Pláte...

Sedmikráska

Sedmikrása ozimá, chudobka, sedmikráska, matečník menší, kakuška, zapomenutka, cikánka, Bellis perennis, Gänseblume, Maaslieb Listy v rozetce kopisťovité, vroub...