Podražec

Podražec obecný, podražec, podražec dlouhý, kokorňák, vlkové jablko, hořký traňk, Aristolochia clematitis, Gemeine Osterluzei

Lodyha přímá, jednoduchá. Listy řapikaté, okrouhlé neb vejčité 3hranné a srdčité, tupé. Květy po 2-6 úžlabní, světle žluté. Bylina mnoholetá 0,5-1m. Kvete v květnu a červnu. Roste na vinicích, mezích, březích a v plotech.

  • Upotřebuje se nať a kořen. Nať čerstvá mnutá zapáchá a jest chuti hořké, protivné a prudké. Kořen čerstvý, zápachu jest kořenného dosti líbezného, chuti zaslizlé, kořenné, ostré a zahořklé. Sušením vlastnosti tyto se nemění. Dříve se chválil proti dnám a blednici.
  • Rusové svařené byliny proti všelijakým bolestem údů potřebují, a plody fíku podobné surové proti zimnici střídavé za lék vyhlašují.
Bylinkové kapky Vironal