Kmín

Kmín luční. kmín, Carum carvi, Kümmel

Listy 2krát peřenosečné; lístky peřenodílné s úšty čárkovitými, špičatými; nejdolejší úkrojky druhého stupně na hlavním řepíku přes kříž postavené, pošvy po kraji široce bělomázdřité. Okolík 3-5 paprsečný. Obal i obalíčky žádné neb z 1-3 štětinovitých lístků. Plátky bílé neb narůžovělé. Bylina mnoholetá 0,3-1m. Kvete v květnu a červnu. Roste na lukách, mezích, v plotech a příkopech.

  • Semeno kmínové se upotřebuje v kuchyni i v lékárně, kde se z něho i prášek, olej, voda a líh připravuje.
  • V lékařství se užívá co lék žaludek posilňující a větry vypuzující. Prášku se užívá 0,5-1gr 2-3 krát za den; nálevu 2-5gr na 2 šálky vody.
  • Olej a líh slouží k natírání, zvláště života při větrnosti, nadýmání a hryzení břicha u dětí, kterým se dává voda kmínová užívati.
  • U nás obyčejně lidé na lukách rostoucí kmín požínají, doma pak usuší a vymlátí; jinde však ve velkém kmín na pole sejí, i v Moravě se pěstování kmínu již dosti rozšířilo a tamní kmínaři také v Čechách obchod provozují.
  • Semeno kmínové dává se do pečiva, zelí, kořalky atd., též tlačí se z něho olej.
  • Nať dává dobrou píci, zvláště ovcím.
Bylinkové kapky Vironal