Růže

a) Růže nízká, růže plazivá, Rosa gallica neb pumila
Ostny jehlicovité, silnější, z nich někdy i přísrpovité, z velké části žlázonosné, na hořeních větvích husté neb roztroušené neb žádné. Listy namnoze 2 jařmé (1 až 3 jařmé); lístky vejčité až podlouhlo-eliptičné, namnoze příkožovitě tuhé, tmavozelené, vezpod sivozelené, zubů mělkých, plovhých, jichž druhořadé jako pouhé žlázky. Palisty na kvetoucích větévkách skoro stejně úzké jak nekvetoucích. Plod vejcito-kulovitý. Plátky velké, tmavonachové, pořídku světle růžové neb bílé. Keř. Kmen plazivý, větve 0,3-1m vysoké. Kvete v červnu. Roste na okrajích lesních, na mezích, keřnatých stráních.

  • Listy květu slouží za lék mírně svírající v nálevu po 5-15gr jako přísada k jiným lékům k užívání, více však jako kloktadlo, na př. při záškrtu, zánětu madlí a j.
  • Z listů připravuje se voda, med a olej; první dvě se přidávají též zevně k vodičkám na oči, k vyplachování a kloktání úst. Olej růžový nejvíce slouží za voňadlo a jedna kapka stojí 6 krejcarů.

b) Růže stolistá, Rosa centifolia
Všude v zahradách pěstována a každému známa, upotřebuje se týmž způsobem.

  • Pro lékárnu sbírají se květy v červnu.
Bylinkové kapky Vironal