Pryšec

a) Pryšec obecný, Rupík, Euphorbia esula, Wolfsmilch
Šupiny na dolejšku lodyhy za kvetení oprchalé. Listy opak kopinaté neb čárkovito-podlouhlé, ku zpodu klínovitě súžené, na mnoze hrotité, na nemnohých neplodných větévkách o něco užší. Listy obalu podlouhlé neb vejčito-podlouhlé. Mnoholetá bylina 30-60cm. Kvete v květnu a červnu. Roste na mezích, průhonech a cestách.

b) Pryšec chvojka, hadí mléčí, kolovratec cypřišový, Euphorbia cyparissias, Wolfsmilch
Šupiny na dolejšku lodyhy za kvetení ještě zachovalé. Listy čárkovité neb čárkovito-klínovité, namnoze bezhrotné, na četných namnoze neplodných větévkách úzce čárkovité a skoro nitkovité. Listy obalu ze širšího zaokrouhleného dolejška čárkovité. Bylina mnoholetá 15-30cm. Kvete v dubnu a květnu. Roste na písčinách, návrších, podle polí, cest a na suchých paloukách.

  • Mlékem z přetrhnuté lodyhy prýštícím potírají se a zahání bradavice.
  • Vnitř se neužívá proto, že způsobuje násilné vrhnutí a průjem.
Bylinkové kapky Vironal