Drnavec

Drnavec lékařský, drnavec obecný, bouchavec, bouchaveček, střílice, zlobice, den a noc, sklenní bylina, Parietaria officinalis, Glaskraut, Tag und Nacht, Sct. Peterskraut

Lodyha přímá, jednoduchá neb krátkovětevná. Listy vejčito-podlouhlé, k oběma koncům súžené, celokrajné, bradavkatě tečkované. Okvětí obojakých květů zdélí tyčinek, asi zdélí listenů obalních okolo úžlabního květenství. Květy drobné, zelenavé. Bylina mnoholetá 30-90cm. Kvete od června do srpna. Roste na zdech, křovištích, rumištích.

  • Nať obsahuje sanytr čili ledek a síru, žene na moč. Nať zvařená nebo i voda z ní pálená odporučovala se dříve proti dlouhotrvajícímu kašli
  • Šťáva z čerstvé natě proti zástavě moče a písku v moči; k tomu cíli se také ze šťávy a cukru připravoval syrup.
  • Čerstvá rozmačkaná nať se přikládala na růži, snět a horké vředy, šťáva s bělobou jako mast hojila rozžírající se vředy, lišeje, trudy neb uhry, šťáva s kozlím tukem mírnila bolesti dnavé; šťáva s medem rozháněla kloktáním zánět mandlí v krku; šťáva s růžovým olejem do zevnějšího zvukovodu dána, utišovala bolesti v uších.
  • Prášek z usušených a roztlučených listů sypal se na rány, aby bez zánětu rychle se zacelily.
Bylinkové kapky Vironal