Jalovec

Jalovec obecný, Jalovec, jalovec menší, borovička, Juniperus coinmunis, Wachholder

Listy po 3 v přeslenu na zpodu zřetelně článkované, čárkovito-kopinaté, tuhé, hrotité. Šiška ze 3 srostlých šupin, černá, ojíněná, druhým rokem zrající. Keř. Kvete v dubnu a květnu. Roste v lesích, na suchých pahorkách, ladách a vřesovištích.

  • Šišky (plody, bobule) a připraveniny z nich účinkují zvláště na kůži, sliznice a na močidla a užívají se hlavně proti vodnatelnosti jakož i při počasném rheumatismu a pakostnici.
  • Podobně avšak slaběji účinkuje odvar z dříví jalovcového.
  • V lékárnách jsou: šišky celé a roztlučené, k nálevu 10-20gr na 200ml vody; povidla jalovcová 15-40gr denně; olej jalovcový 2-4 kapky víckrát za den; lih jalovcový 20-60 kapek několikrát denně k užívání neb zevně k mazání; mast jalovcová k mazání.
  • Kořen, ratolesti i šišky potřebují se k vykuřování obydlí.
  • Plody sbírají se pro lékárnu v září a říjnu.
  • Dříví jalovcové je do červenava nahnědlé, vazké, celistvé a vonné; silnější kusy vybírají truhláři a soustružníci na menší práce, kalíšky, dýmky a j.
  • Bobule slouží v kuchyních jako koření do jídel; též se z nich připravuje kořalka, syrup a silice jalovcová.
  • V parcích sází se jalovec pro okrasu, jelikož se z něho pěkné jehlancovité stromky vypěstovati dají.
  • Bobule poskytují mnohým ptákům vydatnou potravu, zvláště času zimního.
Bylinkové kapky Vironal