Mochna

a) Mochna lesní, nátržník, přetržník, tržené koření, Potentilla sylvegtris, Tormentilla erecta, Potentilla tormentilla, Tormentille
Lodyha položená, vystoupavá neb přímá, nikdy nekořenující, nahoře vidličnato-vrcholičnatá. Listy lodyžní přisedlé neb překrátce řapikaté, vždy 3 četné; lístky podlouhlo-klínovité, skoro stříhano-pilovité. Palisty veliké, příprstnatě hluboce 3-5 klané. Květy skoro vždy 4 četné. Plátky menší, dosti ploše rozložené, ke kališním lístkům přiléhající. Strboul holének nízký, asi z 8 přeslenovitě sestavených holének. Bylina mnoholetá 15-30cm. Kvete od června až do října. Koste na suchých lesních lukách, vřesovištích, mýtinách a rašelinách.

 • Kořen mnoho třísloviny obsahující je trpký a užívá se proti trpným krvotokům, dlouho trvajícím bělotokům, běhavkám, průjmům a úplavici.
 • Zevně odporučuje se jako kloktadlo proti ochablému tipku, oduřelým dásním, městkám, vředům a vůbec proti neduhům s vysílením a ochabnutím spojeným.
 • K odvaru se béře 10-20gr kořene na 200ml vody.
 • Prášku se užívá 70 ctgr – l,5gr tři až čtyřikrát za den.
 • Také je k dostání v lékárně extrakt.
 • K vystřikování a mytí odvařuje se 30-40gr kořene se 400ml vody až na polovičku, totiž až zbude 200ml tekutiny.
 • Pro lékárnu sbírá se kořen v březnu, dubnu a pak v září a říjnu.

b) Mochna husí, stříbrník, husí mýdlo, Potentilla anserina, Gänserich
Lodyha výběžkovitá, sympodiálně složená, kořenující, na uzlinách s jednotlivými květy. Úšty kalíška celé, neb 2-3 klané. Plátky žluté. Bylina mnoholetá; kvete v květnu, červnu a červenci. Koste na průhonech, návsích, u potoků a cest.

 • Kořen a nať slabě svraskují a ženou na moč; druhdy v lékařství se potřebovaly, ve víně vařeny odporučovaly se proti úplavici červené, chrlení krve, krvo- a bělotoku.
 • Mochna s pelyňkem užívala se proti červům a hryzení v břiše.
 • Voda s mochnou vařená a vlažná v ústech držená utiší bolesti zubů.
 • Pálená voda z mochny slouží k obkladům na zanícené oči.
 • Štáva listů na čelo natřená, zastavuje krvácení nosu.
 • Pálenou vodou se omývá od slunce opálený obličej i též, aby pihy a jiné skvrny z něho zmizely.

Podobně se jindá i v lékařství užívaly jiné druhy mochen na příklad:
c) Mochna stříbrná, pětilístek, pětiprstek, štířice, Pot. argentata
S malými zlatožlutými květy, která na cestách, mezích, trávnatých úklonech roste, v červnu a červenci kvete 15-31cm.

d) Mochna plazivá, pětilístek, pětiprstka, Pot. reptaus
S květy žlutými, ponejvíc 5 četnými, korunami značně velikými. Roste na vlhkých lukách, průhonech, v plotech a příkopech. Kvete v červenci a srpnu 15-90cm.

e) Mochna bílá, Pot. alba
S květem bílým. Roste na lesních paloucích, stráních a v suchých lesích. 5-16cm.

 • Kořen mochny lesní, stříbrné a plazivé slouží k vydělávání kůží a k barvení jich na červeno.
Bylinkové kapky Vironal