Bříza obecná

Betula, Birke, březa, deruzda

Listy dosti dlouze řapíkaté, vejčité neb kosníkovité, nestejně neb 2krát pilovité, se silnými prostranními žebry a mnohem méně zřetelnou síťkou žilek, vezpod i pryskyřničnými žlázkami. Jehnědy válcovité. Nažky šupinami nestejně 3klanými zcela zakryté, s okřídlím 1-2kráte širším. Vůbec známý strom až přes 20 m.; někdy keř vysoký. Kvete v březnu, dubnu a květnu. Roste v lesích.

  • Z kůry připravuje se olej čili dehet březový, který jakož i kůra sama potřebovala se druhdy v lékařství proti zimnicím a hostci.
  • Míza jarního času z navrtaného kmenu tekoucí (štáva neb voda březová, březovice, březovník, čemeha), odporučovala se též dříve proti kamenu ledvinnému i močnímu a proti žloutenici. Míza březová, smíšena s vodou z bezového květu chválena byla proti vodnatelnosti.
  • Zevně slouží k umývání proti pihám, žlutinám a jiným skvrnám kožním, též za kloktadlo proti kurdějím neb rozjedlinám v ústech, dále k obkladům k vyčištění a zahojení ran. Míza se obyčejně na začátku května sbírá a v lahvi k další potřebě uschovává.
  • Někde užívají místo mízy odvaru z březových listí. Někde spalují na pánvi čerstvé březové pruty, při čemž na pánvi zůstává štáva, kterou se natírá okraj víček zanícených očí; klůcek v štávě této smočený a na pupek přiložený vypuzuje prý škrkavky a jiné hlisty.
  • Dříví březové potřebují koláři na žebřiny, voje, rozvory, sanice, kleče a jinak na polní nářadí; dříví které má mozery neb lykadry, slouží truhlářům a soustružníkům k rozličným krásným pracem. Ze slabších větví zhotovují se obruče a z klestu košťata. Co palivo jest dříví březové jen o 15% špatnější než dříví bukové. Uhlí z něho hodí se dobře k roztápění kovů, k letování, kalení atd.; z něho se též připravuje černá křída.
  • Kůra březová obsahuje mnoho dehtu, který možno z ni destilováním po suchu dobyti. V Rusku užívají kůry k vydělávání juchty, kterou i natírají dehtem z kúry vydobytým. Míza z navrtaných kmenů na jaře prýštící dává s kořalkou, cukrem a droždím okysána dobrý nápoj.
  • Z listů s kamencem vařených možno docíliti dobrou a pěknou žlutou barvu.
  • Z kůry zhotovují se tabatěrky.
  • Kopet dává nejlepší barvu černou hnih- a měďotiskařům jakož i malířům.

Bríza miluje lehkou, hrubým pískem promíšenou hlinitou půdu. Setí má před vysazováním přednost. Semeno se sbírá obyčejně v září a seje se buď v podzimku neb časně z jara za tajícího sněhu, mírného deště a tichého povětří. Půda musí býti trávy a bejlí prostá; rozseté semeno se zemí nepokrývá, stačí zasetá místa otepí trnů převláčeti.

Bylinkové kapky Vironal