Prha

Prha chlumní, prha, šlakové koření, anjelský traňk, arnika, Arnica montana

Lodyha žláznato-pýřitá. Listy vstřícné, přízemní v rozetce, podlouhle opakvejčité, lodyžní podlouhlo-kopinaté, toliko v 1-2 párech. Koruny velkých úborů pomorančové. Bylina mnoholetá 15-46cm. Kvete v červnu až do srpna. Roste na horních a lesních lukách, zvláště v horách Jizerských a Krkonošských, Krušných, Brdských, Šumavských a jich předhořích, jakož i v Česko-Moravské vysočině.

 • Na těchto místech bývá prha v čas květu od lidu sbírána a ve velkém množství materialistům a lékárníkům zasílána, i pro domácí potřebu uschována.
 • V lékárnách se prodává květ, listy, kořen, z nich pak připravený extrakt, olej a tinktura.
 • Jak květy tak i kořen obsahují zvláštní hořkou látku, etherický olej a trpkou tříslovinu. Květu užívá se při nemocech jak náhlých tak i počasných, při nervosní zimnici, hnilé horečce neb zimnici s petečemi a sněti, při tvrdošíjné zimnici střídavé, dlouho trvajícímu zánětu, bezsílné mrtvici, ochromení údů a močového měchýře a černém oblaku očním.
 • Odvar květů získal si od dávna dobrého jména při vnitřních bolestech a vyprýštěninách, udeřením neb upadnutím povstalých, také při denní mlze neb oslepení osvědčil se nálev květů 2 až 10gr na 400ml vody, po 3 až 6 dní v šálkách užíván.
 • Kořen zasluhuje, proto že více třísloviny obsahuje, přednost při tyfu, běhavce, při průjmu z ochablostí střev povstalého, jakož i při choleře.
 • Někde se radí při květu nálev a při kořenu odvar; nejlíp je oboje nejdříve spařiti a pak trochu povařiti. K nálevu i odvaru béře se 2 až 10gr buď květu, buď kořene na 400ml vody, od kterého se může za 2-3 hodiny půl šálku píti.
 • Z květu se vyrábí extrakt a dává se při nemocech počasných, chronickém rheumatismu a jeho následcích, jakož i při pakostnici 1-1,5gr za den.
 • Prášek z roztlučených květů dává se 35-70ctgr 3 krát denně, avšak smíšený se syrupem neb medem, proto že sám o sobě v krku škrábe.
 • Prášek z kořene dává se 70ctgr – 1gr 3 krát i vícekrát za den, zvláště při běhavce v tyfu.
 • Odvaru arniky, jakož i tinktury buď pouhé neb smíšené s vodou užívá se co nátěru nebo obkladů při poranění, zvláště při zhmožděninách, obraženinách, modřinách a podlitinách krve.
 • Pro lékárnu sbírá se květoucí nať v červnu, kořen na jaře v březnu a dubnu, pak v srpnu, září a říjnu.
Bylinkové kapky Vironal