Žabník

Žabník jitrocelový, jitrocel vodní, Alisma plantago. Gemeiner Froschlöffel, Wasserwegerieh Listy všecky z oddenku, řapikaté, namnoze vynořené, vejčité, trochu s...

Zeměžluč

Zeměžluč obecná, zeměžluč lékařská, zeměžluč, zeměžluč menší, hlistník, Erythrea centaurium, Tausendguldenkraut Listy zpodní sblížené, v rozetce, často vedlejší...

Zemědým

Zemědým lékařský, routička, rutka polní, zemská pára, routička pospolitá, Fumaria officinalis, Gemeiner Erdrauch Kališní lístky vejčito-kopinaté, 3-krát kratší ...

Vraní nožka

Vraní nožka, vraní noha, kolocír, Coronopus Ruellii, Senebiera coronopus, Krähenfuss Lodyhy četné, rozvětvené, položené. Listy peřenodílné, úkrojků čarkovitých ...

Vlašťovičník

Vlašťovičník větší, vlašťovičník, krvovník, nebeský dar, celidon, celiston, Chelidonium majus, Schellkraut, Schwalbenkraut, Schellwurz Listy chobotnato-peřenodí...

Vachta

Vachta třílistá, trojlistník, třílistník, dětel neb jetel vodní, hořký, trojlistný, trojice vodní, trojan vodní, Menyanthes trifoliata Listy 2-řadé, střídavé z ...

Třemdava

Třemdava bílá, třevdava, třemdala, jesenka, Dictamnus albus, Diptam Listy lichozpeřené, 6-8jařmé; lístky eliptičné neb podlouhlé, drobně zubaté, průsvitavě tečk...

Tolita

Tolita lékařská, vlašťovičník, Vincetoxicum officinale, Schwalbenwurz, Gottesgabwurzel Listy vstříčné, zřídka po 3, vejčité neb vejčito-kopinaté, často přísrdči...

Šišvorec – Puškvorec

Šišvorec obecný, puškvorec, prustovec, prstvorec, Acorus calamus Listy z rovnovážného oddenku čárkovito-mečovité. Stvol smáčknutý, po jedné straně ostrý, na dru...

Svlačec

a) Svlačec rolní, svlačec, sladčec, Convolvulus arvensis, AckerwindeListy vejčité až čárkovité, dole střelovité neb hrálovité, od květu oddělené. Tobolka 2-chlo...