Rosnička

a) Rosnička okrouhlolistá, rosnatka, rosa slunečná, bylina slunečná. Drosera rotundifolia, Sonnenthau
Listy skoro okrouhlé, náhle v dlouhý řapík skrojené, rovnovážně rozložené, několikrát kratší stvolu až lO květého. Stvol nahý s konečným lichohroznem, listy s červenými lepkavými žláznatými chlupy. Plátky bílé. Mnoholetá bylina 8-20cm. Kvete v červnu, červenci a srpnu. Roste na bařinách, rašelinách, mokrých písčinách.

b) Rosnička dlouholistá, Drosera longifolia
a
c) rosnička obvejčitá, Drosera obovata
Jsou podobny předešlé, liší se hlavně tím, že mají listy klínovité, v dlouhý řapík poznenáhla súžené, přímo odstálé, jen 2krát kratší stvolu namnoze 4-6 květého. Rostou na podobných místech často pohromadě.

  • Před časy byly rostliny tyto v lékařství velmi váženy a chváleny, zvláště proti kašli, chraptivosti, dušností, souchotinám a při skleslosti sil neb chřadnutí.
  • Novějšího času neužívají se, poněvadž jejich jindy vychválená moc se nepotvrdila, kdežto Arnoldus de Villanora svého času vypravoval, že by člověk ani nikterak umříti nemohl, který by každé ráno kventlík této rostliny užíval. Nejspíš jako veliký ctitel rosničky, tak činil s důvěrou sám, avšak přece zemřel.
Bylinkové kapky Vironal