Žlutucha

a) Žlutucha menší, žlutucha, Thalictrum minus, Kleinere WiesenrauteLodyha a listy lysé. Hlavní úkrojky listů ostrými úhly odstálé; lístků mělčeji vroubkovaných,...

Žindava

Žindava europská, žanykl, zanykl, ženiklejt, ráček živý nebo černý, Sanicula europaea, Sanikel, Bruchkraut Listy přizemní dlanito 5-dílné; úkrojky zaokrouhleně ...

Zimoléz neb kozí list

a) Kozí list obecný, růže z Jericha, lilium lesní, Lonicera caprifolium, Geissblatt, Jelängerjelieber, durchwachsene LonicereKmen popínavý a opletavý. Vrcholíčk...

Zeměžluč

Zeměžluč obecná, zeměžluč lékařská, zeměžluč, zeměžluč menší, hlistník, Erythrea centaurium, Tausendguldenkraut Listy zpodní sblížené, v rozetce, často vedlejší...

Zábělník

Zábělník bahenní, pětilístek červený, Comarum palustre, Blutauge, rothes Fünffingerkraut Listy zpeřené, 5-četné, někdy 7-četné, nejhořejší 3-četné; lístky podlo...

Vrbina

a) Vrbina perníková, penízková bylina, penízek vinutý, Lysimachia nummularia, Pfennigkraut, Weiderich, LysimachieLodyha šlahounovitá, kořenující. Listy okrouhlo...

Třezalka

a) Třezalka tečkovaná, bylina sv. Jana, zvoneček, zvonec, děravec, křížek, krevníček, třezalka, Hypericum perforatum, Johanniskraut, HartheuLodyha dvouhranná. L...

Toten

Toten lékařský, toten, tosten, mateří líčko, krvavé koření, Sanquisorba officinalis, Wiesenknopf Listy lichozpeřené, 4-5jařmé; lístky srdčito-podlouhlé, hrubě v...

Tykev

a) Tykev obecná, turek, Cucurbita pepo, KürbisListy srdčité, mělce uhlatě 5-laločné. Úponky rozvětvené. Plod kulatý neb elipsoidický, hladký. Květy velké, žlout...

Svlačec

a) Svlačec rolní, svlačec, sladčec, Convolvulus arvensis, AckerwindeListy vejčité až čárkovité, dole střelovité neb hrálovité, od květu oddělené. Tobolka 2-chlo...