Sadec

Sadec konopáč, sadec konopěnec, Sv. Kunigundy traňk, ranné koření, Eupatorium cannabinum, Wasserdosten

Listy vstříčné, krátkořapičné, ve 3-5 lístků peřenosečně rozdělené, řidčeji nedělené; lístky vejčito- až prodlouženě kopinaté, hrubě pilovité, vezpod jak lodyha drobně žlázkovité a vonné. Úbory svazčité, v chocholičnaté lati. Květy brunátné neb bílé, 5-6 v zákrovu. Bylina mnoholetá 1-1,5m. Kvete v červenci a srpnu. Roste ve vlhkém křoví, mýtinách a na lesních stráních.

  • Kořen a nať chuti hořké, byly za starých časů ve vážnosti i v lékařství se užívaly, zvláště jako lék krev počišťující a na moč pudící.
  • Odvar konopáče s vínem nebo vodou odporučoval se proti zácpě sleziny a jater, žloutenici, vodnatelnosti, zastavené čmýře (menstruace), dlouhotrvajícím zimnicím atd.
  • Šťáva z čerstvých listů se pila k umoření (červů) hlistů; šťávou s octem a soli smíšenou natíralo se tělo při svrabu a chrastech.
  • Konopáč hojil rány, ku kterému cíli se nejen na rány přikládal, ale i v odvaru pil.
Bylinkové kapky Vironal