Merlík

Merlík vonný, kudravec, Chenopodium ambrosioides, Mexikauisches Traubenkraut

Roztroušeně pýřitý a žláznatý. Listy vespod se zlatožlutými žlázkami, podlouhlé, oddálené zubatounké, hořejší celokrajné. Klubka květní v klasech úžlabních, nejvíc jen hořeji drobnolistnatých. Bylina jednoletá. Kvete v červnu až do září. Roste pořídku jednotlivě zdivočelý.

  • Celá nať, zvláště mnutá, má zápach silný, kořenný, poněkud kafrovitý, který ani sušením nevyčichne.
  • Kvetoucí nať se posud pro dává v lékárnách a odporučuje se při slabosti nervové, ochromení a křečích, dýchavičnosti neb dušení a křečích na prsou, i při posunčině bud v nálevu po 10-20gr na 200-270ml vody, bud v prášku 1,5-7gr dvakrát neb 3 krát denně, buď pro sebe nebo ve spojení s jinými příhodnými léky.
  • Pro lékárnu sbírá se nať v červenci.
Bylinkové kapky Vironal