Vraní oko !!! JEDOVATÉ !!!

Vranovec čtyřlistý, Paris quadrifolia, Einbeere

Lodyha toliko se 4 (řídko 3-6) listy široce vejčitými neb eliptičnými, zašpičatěnými v přeslenu. Květ konečný, přímý. Lístky kališní kopinaté, zelené. Bobule černomodrá. Bylina mnoholetá 15-30cm. Kvete v květnu a červnu. Roste vstinných lesích, zvláště horních.

!!! Příznaky požití vraního oka jsou: Obličej je naduřelý, nachovité barvy, očí červených a rtů modrých; zorničky očí jsou nápadně rozšířeny neb zvětšeny; silná horečka, blbé usmívání, ospalost, škrcení v krku, nesmírná žízeň, obtížné močení, mrtvice !!!

Bylinkové kapky Vironal